Det som är något av det viktigaste och verkligen är A och O för profilkläder är kvalitet. Kvaliteten ska vara hög, vilket gör att den blir mer hållbar och gör att företaget även inger en känsla av hög kvalitet.

Skulle det vara så om du ger bort goodibags, give aways eller liknande som inte är av hög kvalitet till kunder eller tilltänkta kunder, så finns risken att plaggen slits alldeles för fort och i värsta fall går sönder.

Vilket inte är särskilt bra för ditt företag, eftersom kunden kommer förknippa varumärket som av dåligt och oseriöst, som i slutändan gör att du mister allt fler kunder.

Hög kvalitet

Har du däremot hög kvalitet på dina produkter/plagg kommer potentiella, nya och existerande kunder förmodligen att associera ditt varumärke och företag med positiv uppfattning och känslor. Därför bör du beställa hem olika plagg som du kan tänka dig att använda till profilkläder och då från olika leverantörer.

På detta vis får du reda på hur bra och hög kvaliteten är på plaggen innan du beslutar dig för vilket företag du tänker anlita för att använda som yrkesplagg.

Avkall

Förmodligen kommer du ge avkall på några av dina kriterier för profilkläder i slutändan, men då är det viktigt att tänka på vilken målgrupp som ska ha plaggen. Fråga dig också vem som ska använda sig av kläderna, samt när och var, vilket har stor betydelse, innan du beställer profilkläderna.

Beroende på om det är ett klientel som är exklusivt som kommer investera mycket i ditt företag, då kan du lättare motivera lite dyrare och profilkläder med högre kvalitet.

För i långa loppet om du väljer att dela ut plagg med dålig kvalitet och som är billiga till en kund som nyss investerat och köpt dyra tjänster/produkter av dig. Kan det vara så att varumärket och företaget kommer till stor skada.